Zakázaná láska

program k 60. výročiu folklórneho súboru Stavbár
29. november 2019 o 19.00 h
30. november 2019 o 16.00 h
Veľká sála Domu odborov v Žiline

STAVBÁR – folklórny súbor Žilinskej univerzity

Folklórny súbor Stavbár vznikol v roku 1959 pri Pozemných stavbách Žilina. Počas dlhoročnej existencie súboru sa menil výber folklórneho materiálu, ako aj spôsob stvárnenia tanečných a speváckych programov . V súčasnosti sa činnosť súboru zameriava na spracovanie autentického folklórneho materiálu v tvorivom poňatí, ako aj na prezentovanie štýlového folklórneho materiálu. Jednotlivé tance a ucelené programové bloky pochádzajú predovšetkým z obcí severozápadného Slovenska – Považský Chlmec, Čičmany, Suchá Hora, Fačkov, Terchová, Malatiná a iných regiónov Slovenska – Važec, Zamutov, Parchovany, Zemplín, Kostolec a pod. Tvorba programu FS Stavbár vychádza predovšetkým z tanečnej a hudobnej tradície ľudovej kultúry. Vo svojich choreografiách súbor zobrazuje aj tance s  kalendárnymi a výročnými zvykmi a obradmi. ( napr. z fašiangového obdobia, zo svadby, na Jána a pod. )

Od roku 1989 bol súbor bez zriaďovateľa a pracoval ako samostatný právny subjekt, ako záujmové združenie občanov. V septembri roku 1997 súbor podpísal zmluvu o pôsobení FS pri Žilinskej univerzite, s cieľom vytvoriť pre svojich členov za pomoci vedenia univerzity, lepšie podmienky pre svoju činnosť a získať do súboru viac študentov z vysokej školy. Vďaka tejto skutočnosti sa mu otvoril priestor na prezentáciu svojich aktivít na pravidelných prehliadkach vysokoškolských súborov Slovenska – Akademická Nitra a Akademický Zvolen.
Počas 60. ročnej histórie súbor absolvoval viac ako 2400 vystúpení doma a v zahraničí v krajinách Európy, Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. Súbor je držiteľom niekoľkých významných ocenení folklórnych súťaží a festivalov nie len doma , ale aj v zahraničí. V roku 2018 sa ako jeden z dvoch zástupcov  Európskeho kontinentu zúčastnil medzinárodného folklórneho festivalu „Mi Perú“ až v ďalekej Južnej Amerike, konkrétne v Peru.

V roku 2019 bude folklórny súbor Stavbár oslavovať 60 rokov od svojho založenia a vyvrcholením dlhých príprav bude celovečerný program uvedený 29.novembra v Žiline.  Všetci ste samozrejme vítaní.

Účasť na festivaloch, dosiahnuté výsledky, úspechy (významné medzníky v živote súboru a ocenenia):
Dosiahnuté výsledky a úspechy za posledné roky:

Akademická Nitra

 • 1998 – Laureáti – pásmo Chumčani sa zabávajú
 • 2000 – Laureáti – pásmo Čičmanská svadba
 • 2002 – cena za Važecké spevy
 • 2004 – cena za svadbu zo Zuberca
 • 2006 – cena za pastierske hry na salaši v Malatinej
 • 2010 – cena za pásmo na Telgárte hrajú
 • 2016 – Strieborné pásmo za choreografiu z Kostolca: V nedzeľu nám dobre býva

Akademický Zvolen

 • 1999 – cena za Jánske spevy
 • 2001 – cena za štýlovú interpretáciu – pásmo Goral
 • 2003 – cena za spracovanie pastierskej tematiky z Terchovej
 • 2005 – cena za Fašiangy z Rajeckej kotliny
 • 2007 – cena za interpretáciu piesní z Kysúc a cena za scénické stvárnenie programového bloku Kysucké ozveny
 • 2009 –  cena  za pôsobivé stvárnenie pastierskych hier

Cena za interpretáciu a kroje na Celoslovenskej prehliadke blokov v Liptovskom Hrádku – 2000

Ocenenie programového bloku „Fašiangy v Rajeckej kotline“ na Celoslovenskej prehliadke folklórnych súborov v Považskej Bystrici – 2002

ANGLICKO 1997 – medzinárodný súťažný folklórny festival v Middelsbrough (3 x1.miesto, 2 x 2. miesto, 3 x 3.miesto)

SICÍLIA 1998 – hlavná cena medzinárodného folklórneho festivalu v Caltavuture

 • hlavná cena v kategórii – Spev veľké skupiny
 • hlavná cena v kategórii – Tanec malá skupina
 • hlavná cena v kategórii – Ľudové hudby
 • súbor bol vyhlásený za „Laureáta festivalu“

MEXIKO 2001 – účasť na festivale  Feria Tabasco 2001

SICÍLIA 2006 – účasť na medzinárodnom folklórnom  festivale Rosa balistreri

LITVA 2007 – účasť na súťažnom festivale Saules v Šiauliai – získanie hlavnej ceny za choreografické stvárnenie pásma Piesne a tanec z Važca

PORTUGALSKO 2008 – účasť na festivale Festimaiorca 2008 – 34. medzinárodný folklórny festival v Maiorce, organizovaný pod záštitou CIOFF-u

SRBSKO  2009 –  účasť na medzinárodnom folklórnom festivale v Sremskej Mitrovici

ŠVAJČIARSKO 2010  – účasť na medzinárodnom folklórnom festivale FIFO, organizovanom pod záštitou CIOFF-u

2011 JUŽNÁ KÓREA – účasť na medzinárodnom folklórnom festivale World Folkloriada AnSeong Pre Festival 2011, organizovanom pod záštitou CIOFF-u

2012 ŠPANIELSKO – účasť na medzinárodnom folklórnom festivale FIS: 31 FESTIVAL INTERNATIONALE DE LA SIERRA

2013 TURECKO – účasť na medzinárodnom folklórnom festivale: BU DANS FESTİVALİ REKORLARIN FESTİVALİ

2014 BELGICKO – účasť na Festifolku – Festival Mondial de Folklore de la ville de Saint-Ghislain, organizovaný pod záštitou CIOFF-u

2015 SARDÍNIA – účasť na festivale v Lunamatrone

2016 PORTUGALSKO – účasť na festivale v Alfene