Ako pomáha školský mentoring

▪ rozprávanie/diskusia/workshop
▪ štvrtok 21. november o 13.00 h – Makovického dom, Horný val 20, Žilina

▪ HOSŤ: MAREK ROHÁČEK
zástupca riaditeľa pre oblasť výchovy
na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave
zodpovedný za program mentoringu
pre študentov a koučingu pre učiteľov

▪ podujatie je súčasťou sympózia o nádeji
ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ, Žilina 14. – 24. 11. 2019

▪ úlohou mentora je sústrediť sa na celostný rozvoj študenta
▪ mentor študenta sprevádza na ceste objavovania svojho
potenciálu a hľadania spôsobov jeho naplnenia
▪ problémové situácie, s ktorými študent prichádza do kontaktu,
vníma mentor ako príležitosť na rast a rozvoj študenta
▪ mentor nedáva študentovi rady ani hotové riešenia,
rozhodnutia necháva na študentovi

▪ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia