Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť

Príďte na 6. ročník verejného bubnovania.

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!

Spoločne budeme bubnovať, čo nám budú “ruky a nohy stačiť” a ukážme všetkým, že deti a ich hlas sú pre nás dôležité!

19.11. 2019 od 10:00-10:30

Hlinkovo námestie v Žiline

Prineste si pokrievky a varechy!

Pri príležitosti

19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí,

18. novembra – Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a

20. novembra Svetového dňa detí a schválenia Dohovoru o právach dieťaťa.

Organizátori: Návrat OZ v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline, OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze a Žilinským samosprávnym krajom.