O ŽIVOTE A SMRTI – AKO SA NEOTVORIŤ ZLU

streda 20. november o 19.30 h – Makovického dom, Horný val 20, Žilina

O ŽIVOTE A SMRTI – AKO SA NEOTVORIŤ ZLU ▪ rozprávanie o bránach, ktorými sa fyzicky otvárame zlu ▪ ako sa zbaviť zla ▪ o exorcistoch a psychiatroch ▪ o anjeloch a démonoch ▪ o tele a duši ▪ ako sa vyrovnať so smrťou ▪ čo je po smrti

▪ hosť: Ľuboš Ďuriš, pomáhajúci

▪ moderuje: Peter Ničík