Výstava Čas vianočný

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja srdečne pozýva všetkých záujemcov o tradičnú ľudovú tvorbu na vernisáž výstavy výrobkov ľudovoumeleckých tvorcov Čas vianočný, ktorá sa uskutoční 3. 12. 2018 o 16:30 v Makovického dome v Žiline. Na výstave sa autori predstavia prácami z drôtu, dreva, papiera, textílií a ďalších materiálov. Predmety vyrábané tradičnými remeselnými technikami, ale aj v kombinácii s moderným umením si návštevníci budú môcť zakúpiť a potešiť tak seba alebo svojich blízkych originálnym vianočným darčekom. Ľudovoumeleckí majstri počas trvania výstavy predvedú aj svoje zručnosti. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená v termíne od 4. do 18. decembra v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny (po dohode so zamestnancami Krajského kultúrneho strediska v Žiline aj v inom ako v uvedenom čase).