Detská rozprávková Žilina 2019 – pozvánka na vyhodnotenie

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Detská rozprávková Žilina, ktoré sa uskutoční 27. novembra o 10.00 h v Makovického dome v Žiline. Súčasťou vyhodnotenia bude diskusia s odbornou porotou a beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom.

Súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.