Ďalšia folklórna sobota v Žiline

V sobotu 23. novembra sa v žilinskom Smer klube 77 stretli vedúci a členovia folklórnych kolektívov na vzdelávacom seminári Metodika výučby ľudového tanca II. Lektor Stanislav Marišler z Katedry tanečnej tvorby na VŠMU v Bratislave a umelecký vedúci SĽUKu, zameral svoju prednášku na tréningový systém interpreta ľudového tanca. V teoretickej časti vysvetlil a navrhol možnosti priebehu tanečného nácviku. Do praktickej časti sa už zapojili všetci účastníci a vyskúšali si tak rôzne cvičenia na zlepšenie rytmiky, tanečnej pamäte, ale aj to, ako sa naučiť improvizovať. Súčasťou vzdelávacieho semináru bol Tanečný dom v Žiline, kde sa účastníci, rovnako pod vedením Stanislava Marišlera, naučili tance Polka, Prostá a Zajačí zo Zuberca a goralský Košíček zo Suchej Hory. Školu tanca a tiež ľudovú zábavu až do ranných hodín odohrala ĽH Wagabanda z Považskej Bystrice. Počas Tanečného domu si odvážnejší aj zasúťažili v disciplíne o najlepšiu tanečnú pamäť a traja víťazi si od organizátorov odniesli zaujímavé ceny.
Organizátorom podujatia bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s KAF Hojana a z verejných zdrojov ho podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.