Rozprávkovo v Makovického dome – výsledky literárnej súťaže pre deti

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovalo celoslovenskú literárnu súťaž pre deti pod názvom Detská rozprávková Žilina 2019. V tomto roku nám do súťaže prišli rozprávky od 142 detí z celého Slovenska vo veku 8 až 13 rokov. Súťažné práce hodnotila odborná porota v zložení: Katarína Mikolášová – spisovateľka, Jana Juráňová – spisovateľka, Branislav Jobus – spisovateľ, hudobník a skladateľ, ktorá ocenila 11 súťažiacich. Úroveň 12. ročníka súťaže porota hodnotila pozitívne a vyzdvihla najmä záujem detí o literárnu tvorbu.

Každoročne ma milo prekvapí veľký záujem detí o súťaž Detská rozprávková Žilina. Je to dôkaz toho, že deti stále majú chuť tvoriť, vymýšľať, že majú radosť z písania a rovnako aj z čítania. (K. Mikolášová)

Za prínos považujem aj fakt, že v prácach sa často objavujú ekologické témy, ale aj sociálne témy, že mnohé deti zjavne cítia spolupatričnosť so slabšími, náznakovo sa vyskytuje aj téma šikany alebo aspoň inakosti, ku ktorej podľa nich treba pristupovať otvorene a s porozumením. (J. Juráňová)

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 27. novembra o 10.00 h v Makovického dome v Žiline za účasti odbornej poroty. Po vyhodnotení nasledovala veselá beseda s Braňom Jobusom o rozprávkach a pesničkách z jeho tvorby. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a prajeme im veľa nápadov pri písaní rozprávok v ďalšom roku.

Súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Výsledky

I. kategória: deti 8 – 10 rokov

1. miesto: Alžbeta Lacková, ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina – O vlkovi

2. miesto: Branislav Chovančík, ZŠ s MŠ Kamenná Poruba – Škriatok v škole

3. miesto: Vanessa Púčková, ZŠ s MŠ Stráňavy – Rozprávka o boľavom kráľovstve

Čestné uznanie:

Viliam Paur, ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina – Stratený na tapete

Olívia Štachurová, ZŠ s MŠ Dlhé Pole – Namyslené fixky

II. kategória: deti 11 – 13 rokov

1. miesto: Jakub Lacko, ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina – Píšťalka

2. miesto: Daniel Imrich, ZŠ Giraltovce – Zachráň ma!

3. miesto: Nina Trnovcová, ZUŠ Kysucké Nové Mesto – Kufor pána Teofila

Čestné uznanie:

Daniel Géci, CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice – Panáčik z počítača

Timotej Galan, ZŠ A. Hlinku Ružomberok – Černová – Popletená rozprávka

Cena riaditeľa KrKS v Žiline:

Samuel Hrivík, ZŠ Slovenských dobrovoľníkov Žilina-Budatín – Základná škola