Pokoj ľuďom dobrej vôle – Pastierske Vianoce

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na predvianočný koncert pod záštitou  predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a primátora mesta Žilina Petra Fiabane. Koncert s názvom Pokoj ľuďom dobrej vôle s podtitulom Pastierske Vianoce, sa uskutoční 19.decembra 2019 o 18.00 v Kostole sv. Barbory v Žiline. Účinkujú: FS Heľpan z Heľpy, Trombitáši z Lúk pod Makytou, Trio fujaristov a gajdoš z Banskej Bystrice, DFS Stavbárik zo Žiliny, ľudový rozprávač Ján Jankov Šefránik, umelecké slovo: Juraj Sarvaš.

Aj v tomto roku budú mať záujemci možnosť sledovať koncert prostredníctvom online prenosu alebo na veľkoplošnej obrazovke na Hlinkovom námestí či v sále Konzervatória Žilina. Webová adresa vysielania bude zverejnené na http://www.krkszlina.sk.

Organizátormi podujatia sú Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Žilina, Duchovná správa Kostola sv. Barbory,  OZ Dotyky kultúry, Konzervatórium Žilina, KAF Hojana, Krajská knižnica v Žiline, OZ Návrat, Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline, Nadácia Krajina harmónie a Kultúrne centrum Stanica – Záriečie.