Pedagógovia absolvovali workshopy tvorivej dramatiky

Desiatky pedagógov, divadelníkov a aktivistov zo Žilinského regiónu sa počas mesiacov september – december vzdelávali v oblasti tvorivej dramatiky. Absolvovali cyklus 4 workshopov pod vedením skúsených lektorov z dramacentra EDUdrama Bratislava.

Na stretnutiach sa naučili ako vystavať hodinu a zaradiť metódy dramatickej výchovy do vyučovania. Techniky,  ktoré  si spolu zažili na vlastnej koži pomôžu deťom nielen orientovať sa v informáciách, kriticky myslieť, hľadať kontexty, zvládať problémové situácie, ale aj budovať prirodzený prejav a zdravú komunikáciu. Taktiež nechýbalo tvorivé prostredie a dobrá nálada.

Každý workshop je pre mňa veľmi inšpiratívny. A aj bez priamych otázok vždy dostanem odpoveď. V mojej práci s deťmi mi to veľmi pomôže. (A. Badíková)

Veľmi dobré aktivity pre prácu so žiakmi popri hereckej a divadelnej tvorbe, podporujú fantáziu, tvorivosť, pohotovosť a kreativitu – super!
(V. Mores)

Vzdelávací cyklus Tvorivá dramatika organizovalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci EDUdrama Bratislava. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.