Bližšie k umeleckému prednesu

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva pedagógov ZŠ a SŠ na vzdelávací workshop, ktorý bude zameraný na prípravu žiakov k súťažiam v umeleckom prednese.

Workshop sa bude konať v stredu 5. februára od 9.00 h do 12.00 h v priestoroch Makovického domu v Žiline pod vedením Barbory Špánikovej z Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Účasť je potrebné nahlásiť vopred na vsvetkovska@vuczilina.sk

Vstup: bezplatný