TVORBA 2020

Krajské kultúrne stredisko v Žiline vás pozýva na regionálne kolo postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom TVORBA 2020. Do súťaže sa môžu prihlásiť autori od 15 rokov do piatich kategórií: maľba, kresba a grafika, plastikainsitná tvorba a špeciálna kategória intermédiá.

Súťažné kategórie

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, lept, monotypia, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: plastika (skulptúra, plastika, reliéf, úžitkové umenie, keramika, šperk, textil a pod.);

II. veková skupina: autori vo veku nad 26 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, lept, monotypia, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: plastika (skulptúra, plastika, reliéf, úžitkové umenie, keramika, šperk, textil a pod.);

D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.)

Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/ v časti „Chcem sa prihlásiť“ do 13. marca 2020.

Pre rok 2020 Národné osvetové centrum vyhlasuje špeciálnu tematickú kategóriu E – intermédiá (objekt, digitálna maľba alebo fotografický záznam/videozáznam akčného umenia, land-artu, inštalácie, site-specific art, street art, video art, light art, sound art a pod.)

Termín na odovzdanie prác v E kategórii je 3. júl 2020. Výtvarné diela, ktoré nie sú v digitálnej podobe (napr. objekt, tlač digitálnej maľby atď.) sa doručujú do sídla organizátora celoštátneho kola súťaže (Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne). Výtvarné diela v digitálnej podobe je možné odovzdávať ako:

  • fotografický záznam – vo forme tlače v zalepenej obálke s označením „Súťaž – VÝTVARNÉ SPEKTRUM“ poštou alebo osobne na adresu vyhlasovateľa súťaže (Národné osvetové centrum) alebo v digitálnej forme vo formáte JPG v rámci elektronickej prihlášky (v maximálnej veľkosti 100 MB).
  • videozáznam – v digitálnej forme v MP4 pomocou internetového úložiska (WeTransfer, Uschovna.cz a pod.) na e-mailovú adresu odborného pracovníka NOC pre výtvarnú tvorbu (kontakt v bode 6) v odporúčanom formáte H.264 a v kvalite Full HD (1080 p HD).

Hodnotenie súťaže

Na objektívne hodnotenie súťažných prác je zostavená odborná porota z aktívnych odborníkov z radov výtvarných umelcov a pedagógov odborných škôl s adekvátnou viacročnou praxou. Porota hodnotí silu výpovede diela, celkový výraz práce, osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienku diela, autenticitu, originalitu rukopisu a podanie myšlienky, proporčnú stavbu zobrazovaného predmetu, technické zvládnutie diela a kompozičné riešenie diela, farebné cítenie, odolnosť proti komerčnému tlaku a vizuálnej povrchnosti.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie ocenení sa uskutoční na vernisáži výstavy 15. apríla 2020 o 16.30 hod. v Makovického dome v Žiline. Výstava potrvá do 30. apríla 2020.

Všetky ocenené práce postupujú do krajského kola súťaže. Vybraná kolekcia najúspešnejších výtvarných diel z celoštátneho kola súťaže bude vystavená na Trenčianskom hrade a následne sa presunie na Dni neprofesionálneho umenia TvorBA 2020 v Bratislave Starom Meste a neskôr bude usporiadaná ďalšia repríza výstavy ocenených diel vo vybranej lokalite. Pre držiteľa hlavnej ceny z celoštátneho kola súťaže organizátori pripravia autorskú výstavu v Bratislave (autorská výstava je organizovaná až po predložení a posúdení portfólia prác držiteľa hlavnej ceny).