DIVADELNÁ ŽILINA 2020

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje regionálne kolá postupových súťaží vyhlásených Národným osvetovým centrom v Bratislave: Zlatá priadka – detská dramatická tvorivosť, Divadlo a deti – divadlo dospelých hrajúcich pre deti, FEDIM – divadlo mladých.

Termín regionálneho kola súťaží: 23. – 24. marec 2020

Miesto: Bábkové divadlo Žilina

Uzávierka prihlasovania cez elektronický systém NOC v Bratislave: 29. február 2020

Bližšie informácie o súťažiach nájdete v propozíciách.

Prihlasovanie do súťaží prebieha elektronicky cez webovú stránku NOC v Bratislave:

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/ – prihlásenie na súťaž detskej dramatickej tvorivosti

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/divadlo-a-deti/ – prihlásenie na súťaž divadla dospelých hrajúcich pre deti

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/fedim/ – prihlásenie na súťaž divadla mladých

V prípade nejasností sa obráťte na pracovníčku KRKS v Žiline: Mgr. Viktória Svetkovská – vsvetkovska@vuczilina.sk