Hviezdoslavov Kubín 2020 – okresné kolo v Žiline

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje okresné kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie, detí, mládeže a dospelých.

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Spoluorganizátor: Mesto Žilina

Termín: 3. – 6. marec 2020 Miesto: Radnica v Žiline

  • 3. marec 2020 (utorok) I. kategória: o 8.30 hod. – Radnica, Žilina
  • 4. marec 2020 (streda) II. kategória: o 8.30 hod. – Radnica, Žilina
  • 5. marec 2020 (štvrtok) III. kategória: o 8.30 hod. – Radnica, Žilina
  • 6. marec 2020 (piatok) IV.– V. kategória (súťaž mladých a dospelých recitátorov) a súťaž kolektívov: o 08.30 hod. – Radnica, Žilina

V Žiline sa obvodné kolo súťaže neorganizuje. Po školskom kole víťazi postupujú do okresného kola !

Prihlasovanie v roku 2020 prebieha elektronicky na stránke http://www.nocka.sk – manuál na prihlasovanie je v sekcii: súťaže – Hviezdoslavov Kubín – chcem sa prihlásiť.

Uzávierka prihlasovania do okresného kola v Žiline je: 19. február 2020

Kontakt na pracovníka KrKS v Žiline: Mgr. Viktória Svetkovská – vsvetkovska@vuczilina.sk

Propozície súťaže sú dostupné na stiahnutie: