ČO MÔŽE UROBIŤ MLADÝ ČLOVEK, ABY SA V TEJTO KRAJINE ŽILO LEPŠIE

pondelok 10. február o 10.45 h – Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline

ČO MÔŽE UROBIŤ MLADÝ ČLOVEK, ABY SA V TEJTO KRAJINE ŽILO LEPŠIE

▪ rozprávanie o úžase, hodnotách,
slobode, rešpekte, zodpovednosti,
pravde, dobrom príklade,

ale aj o ľahostajnosti, manipulácii,
klamstve, chamtivosti,
nenávisti a narcizme

▪ diskusia
▪ hosť: Peter Ničík