Výsledky regionálneho kola súťaže AMFO 2020

V utorok 28. januára otvorili v Makovického dome v Žiline výstavu fotografií zo súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO. Súťaž je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Celoštátnej súťaži, ktorej  vyhlasovateľom a zároveň garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave predchádzajú regionálne a krajské kolá. Do regionálneho kola, ktoré pripravilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline, sa zapojilo 56 autorov z regiónu Horné Považie. Odborná porota v zložení Mgr. Helena Šišková, ArtD., Mgr. art. Lukáš Macek a Mgr. art. Jakub Jančo ocenila 34 autorov v troch vekových skupinách – do 16 rokov, do 21 rokov a nad 21 rokov. Autori boli hodnotení v kategórii čiernobiela a  farebná fotografia a v kategórii cykly a seriály. Zároveň vybrala kolekciu fotografií na výstavu, ktorá potrvá do 14. februára.

Pred  slávnostným vyhodnotením sa konal rozborový seminár, kde sa stretli amatérski fotografi s členmi odbornej poroty. Poďakovanie patrí pani Šiškovej a pánovi Macekovi, ktorí viedli s autormi – fotografmi diskusiu a zodpovedali na ich otázky.

O súťaž je každoročne veľký záujem. Porota má preto ťažkú úlohu. Vybrať z veľkého množstva prihlásených fotografií, ktoré sú žánrovo odlišné, je často náročné. Veríme však, že vybrali správne a postupujúce diela našich autorov zaujmú aj vo vyšších kolách. Všetkým fotografom, ktorí sa zapojili do súťaže ďakujeme za zdieľanie myšlienok, postrehov a emócii prostredníctvom ich tvorby a veríme, že mnohým sa podarí prebojovať a uspieť aj v celoštátnom kole.

Ocenení autori

Veková skupina autori do 16 rokov

KATEGÓRIA ČIERNOBIELA FOTOGRAFIAmiesto:

2. miesto: Lujza KURICOVÁ, Spojená škola Žilina – Bytčica

3. miesto: Barbora ZEMANČÍKOVÁ, Bobrov

Čestné uznanie: Lujza KURICOVÁ, Spojená škola Žilina – Bytčica

Čestné uznanie: Lucia ŠUHAJDOVÁ, Spojená škola Žilina – Bytčica

Čestné uznanie: Tadeáš PETRÁŠEK, Žilina

KATEGÓRIA  FAREBNÁ FOTOGRAFIA

1. miesto: Samuel DEVEČKA, Spojená škola Žilina – Bytčica

2. miesto: Emma KUDELČÍKOVÁ, Spojená škola Žilina – Bytčica

Čestné uznanie: Barbora ZEMANČÍKOVÁ, Bobrov

Čestné uznanie: Lujza KURICOVÁ, Spojená škola Žilina – Bytčica

Veková skupina autori do 21 rokov

KATEGÓRIA  ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA

1. miesto: Jakub ĎURAJKA, Spojená škola Žilina – Bytčica

2. miesto: Júlia KUČERÍKOVÁ, Krásno nad Kysucou, Fotoklub Obzor

Čestné uznanie: Silvia HOŠTÁKOVÁ, Spojená škola Žilina – Bytčica

KATEGÓRIA FAREBNÁ FOTOGRAFIA

1. miesto: Sabina DROBNÍKOVÁ, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina

2. miesto: Alžbeta Kristína VISKUPOVÁ, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina

2. miesto: Nikolaj PÁLFY, Žilina

3. miesto: Monika BRÁZDIKOVÁ, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina

Čestné uznanie: Silvia HOŠTÁKOVÁ, Spojená škola Žilina – Bytčica

Čestné uznanie: Marek GREŠEK, Žilina

Veková skupina autori nad 21 rokov

KATEGÓRIA ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA

1. miesto: Richard TÓTH, Žilina, Fotoklub Gama

2. miesto: Jozef CHROMIAK, Žilina, Fotoklub Obzor

3. miesto: Martin TOMÁŠKA, Žilina, Fotoklub Obzor

Čestné uznanie: Vicente ARCE, Žilina, Fotoklub Obzor

Čestné uznanie: Peter ČAPLICKÝ, Žilina, Fotoklub Obzor

Čestné uznanie: Roland UHRINA, Varín

KATEGÓRIA FAREBNÁ FOTOGRAFIA

2. miesto: Ľubomír KLIMO, Žilina, Fotoklub Gama

2. miesto: Martin SLATKOVSKÝ, Považská Bystrica

3. miesto: Vladimír VIDRA, Žilina, Fotoklub Obzor

Čestné uznanie: Richard TÓTH, Žilina, Fotoklub Gama

Čestné uznanie: Jozef CHROMIAK, Žilina, Fotoklub Obzor

KATEGÓRIA CYKLY A SERIÁLY

1. miesto: Vladimír VIDRA, Žilina, Fotoklub Obzor

2. miesto: Martin TOMÁŠKA, Žilina, Fotoklub Obzor

3. miesto: Lukáš KOZLÍK, Žilina

Čestné uznanie: Milan VELIKÝ, Žilina, Fotoklub Obzor

Čestné uznanie: Ján LEĽAK, Žilina