Vzdelávame pedagógov v oblasti umeleckého prednesu

Pedagógovia zo žilinského regiónu absolvovali 5. februára 2020 vzdelávací workshop Bližšie k umeleckému prednesu. Lektorkou stretnutia bola Barbora Špániková z Akadémie umení v umení v Banskej Bystrici. Na seminári sa lektorka podrobne venovala kritériám hodnotenia súťaže Hviezdoslavov Kubín, aby pedagógovia vedeli čo najlepšie pripraviť svojich žiakov na súťaže v umeleckom prednese, ale zároveň aby boli adekvátnymi členmi hodnotiacej poroty na školských a okresných kolách súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré v tomto období aktuálne prebiehajú. Veríme, že účastníci workshopu budú svoje poznatky využívať naplno a prajeme im v súťaži veľa úspechov. Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutoční 3. – 6. marca 2020 na Radnici v Žiline.