ETNOFILM ČADCA

21. ročník MFF ETNOFILM Čadca  20. – 23. októbra 2020

VÝZVA NA PRIHLASOVANIE FILMOV

ETNOFILM Čadca je medzinárodné filmové bienále dokumentárneho, etnologického filmu. Medzinárodná súťaž ponúka filmy na témy z oblasti sociálnej a kultúrnej antropológie a etnológie v širokom zábere, od rozmanitých prejavov tradičnej ľudovej kultúry až po mapovanie života súčasného človeka v komplexnosti a zložitosti meniaceho sa sveta i spôsobu života.

Bližšie informácie o festivale a podmienkach účasti v súťaži nájdete v štatúte festivalu, ktorý uvádzame na: www.etnofilm.sk. Filmy do súťaže možno prihlasovať od 1. februára 2020 prostredníctvom elektronického formulára. Uzávierka pre prihlásenie filmu je 15. mája 2020. Výsledky rozhodnutia Výberovej komisie budú prihlasovateľovi oznámené do 31. júla 2020. Osobnú účasť tvorcov na festivale treba organizátorovi oznámiť do 10. septembra 2020.

Ak sa rozhodnete prihlásiť svoj film na ETNOFILM Čadca 2020, odporúčame kontaktovať produkčnú festivalu, Mgr. Ľubicu Ligockú – kontakt: lubica.ligocka@vuczilina.sk, tel.+421 41/ 433 12 50. Bližšie informácie o príprave Etnofilmu 2020 nájdete na našej webovej stránke www.etnofilm.sk.