Uviedli sme do života štvrtú publikáciu o tradičnom ľudovom odeve

Po poslednej publikácii z roku 2018 Aj tí pamätníci už nepamätajú Krajské kultúrne stredisko v Žiline vydáva ďalšiu knihu o tradičnom ľudovom odievaní.

Z tej doliny na tú je názov knihy, ktorá mapuje ľudový odev z 1. polovice 20. storočia v obciach Višňové, Rosina, Lietavská Lúčka, Lietava a Lietavská Závadka, Podhorie, Brezany, Hôrky, Bitarová, Ovčiarsko, Peklina, Paština Závada, Hričovské Podhradie, Dolný Hričov, Horný Hričov, Svederník, Divina, Divinka a Divinka-Lalinok. Publikácia ponúka okrem dôležitých informácií množstvo historických fotografií, ktoré sú pamiatkou na predkov ľudí zo spomínaných obcí.

Autorky knihy, Júlia Marcinová a Soňa Jamečná, obsahom nadväzujú na predošlé publikácie  – Čo vŕšok prejdeš, iný kroj nájdeš a Z vŕšku do doliny, ktoré mapovali Terchovskú a Rajeckú dolinu.

Krst knihy sa konal 19. februára v Kultúrnom dome vo Višňovom s bohatým kultúrnym programom pre verejnosť, v ktorom vystúpili: Roman Bienik z Dolného Hričova, ĽH Ferova Družina zo Žiliny, Višňovanka z Višňového a Fsk Ľubovník zo Žiliny. Za krstného otca si autorky zvolili etnológa Juraja Jakubíka ml., ktorý pochádza z Hvozdnice a aktívne sa venuje predovšetkým hudobnému folklóru oblasti Javorníkov.

Podujatie prebiehalo pod moderátorskou taktovkou Zuzany Kmeťovej. Hlavným organizátorom podujatia bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Višňové.

Publikáciu podporil z verených zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Záujemcovia si môžu knihu zakúpiť v Makovického dome v Žiline – Horný val 20. Cena: 15 eur.

Kontakt: e-mail: info@krkszilina.sk t.č. +421 915 787 299