CINEAMA 2020

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva na regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama 2020.

Súťaže sa môžu zúčastniť amatérski filmoví tvorcovia bez rozdielu veku žijúci alebo pôsobiaci v žilinskom regióne – okresy Žilina a Bytča. Súťaží sa v troch vekových skupinách. V prvej skupine súťažia autori do 16 rokov, v druhej autori od 16 do 21 rokov a v tretej autori nad 21 rokov. Diela je možné prihlásiť do týchto kategórií: animovaný film, hraný film, reportáž a dokument, experiment a videoklip, minútový film. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže CINEAMA. Odporúčaný časový limit pre jednotlivé filmové diela je od 1 do 20 minút.

 Záujemcovia sa môžu prihlásiť  vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/cineama/, v časti „Chcem sa prihlásiť“. Tu je možné nahrať film elektronicky. V prípade, že súťažiaci bude film zasielať fyzicky na nosiči, adresa pre zaslanie je: Miroslav Smatana, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný Val 20, 010 01 Žilina.

Podmienkou účasti na regionálnej súťaži je doručenie riadne označeného súťažného diela najneskôr do 6. marca 2020.

Víťazné diela postupujú do krajského, prípadne celoštátneho kola. Celoštátna súťaž sa uskutoční v dňoch 5. – 7. júna 2020 v Kine Žriedlo v Bardejovských kúpeľoch. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž Český videosalón (18. – 21. 6. 2020 v Ústí nad Orlicí v Českej republike), na svetovú súťaž amatérskych filmov UNICA (8. – 15. august 2020, v Birminghame, vo Veľkej Británii) a na Festival neprofesionálneho umenia TvorBA 2020 v Bratislave-Starom meste.

Ing. Miroslav Smatana

Krajské kultúrne stredisko

kontakt: +421 41 562 59 56, +421 915 787 299,

msmatana@vuczilina.sk,

www.krkszilina.sk