Hviezdoslavov Kubín 2020 – výsledky okresného kola v Žiline

Okresné kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2020 sa konalo v termíne 3. – 6. marec 2020 na Radnici v Žiline. V priebehu štyroch dní sa súťaže zúčastnilo takmer 200 recitátorov. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave a organizátorom okresného kola bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a v spolupráci s Mestom Žilina.

Víťazi postupujú do krajského kola Vajanského Martin 2020, ktorý sa bude konať 4. – 6. mája 2020 v Martine.

Výsledky:

I. kategória – žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ

Poézia

 1. Miesto: Alexandra Vršanská
 2. Miesto: Alexandra Michnicová
 3. Miesto: Lucia Jančulová

Čestné uznanie: Patrik Černák, Aneta Fabšíková

Próza

 1. Miesto: Nela Čerňanská
 2. Miesto: Terézia Dubovská
 3. Miesto: Klára Pokorná

Čestné uznanie: Alex Lichner, Alexandra Pialová

II. kategória – žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ

Poézia

 1. Miesto: Eliška Pokorná
 2. Miesto: Nikola Otipková
 3. Miesto: Alexandra Drusková

Čestné uznanie: Ivana Ščasníková, Peter Štefánik

Próza

 1. Miesto: Nina Holeštiaková
 2. Miesto: Ivona Takáčová
 3. Miesto: Karolína Ďurčanská

Čestné uznanie: Tatiana Altusová, Katarína Ondáková

III. kategória – žiaci 7.-9. ročníka ZŠ

Poézia

 1. Miesto: Ráchel Haluzová
 2. Miesto: Radoslav Káčerík
 3. Miesto: Nina Isteníková

Čestné uznanie: Samuel Kšiňan, Anna Heltová

Próza

 1. Miesto: Valéria Gabajová
 2. Miesto: Paulína Fundárková
 3. Miesto: Dorota Uríková

Čestné uznanie: Matúš Altus, Rebeka Skaličanová

IV. kategória – študenti stredných škôl

Poézia

 1. Miesto: Terézia Ševčíková
 2. Miesto: Ema Slyšková
 3. Miesto: Rebeka Haluzová

Čestné uznanie: Sarah Chabrečková, Veronika Kasáková

Próza

 1. Miesto: Jakub Grof
 2. Miesto: Michal Rzeszoto
 3. Miesto: Natália Klottonová

Čestné uznanie: Alexandra Ovsianková, Silvia Strempeková