2%

Venujte 2% z Vašich daní občianskemu združeniu Dotyky kultúry a prispejte k rozvoju a podpore kultúrno – osvetových a vzdelávacích aktivít, organizovaniu kultúrnych podujatí, tvorivých dielní, plenérov, súťaží a výstav. Cieľom OZ Dotyky kultúry je rozvíjať kultúru a napomáhať uchovávaniu tradícií v regióne, poskytovať poradenstvo, organizovať tvorivé aktivity v rôznych žánroch a odboroch záujmovej a umeleckej činnosti.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno / názov : Dotyky kultúry

Právna forma: občianske združenie

IČO:   42346436

Adresa / sídlo: Horný Val 20, 010 01 Žilina

Potrebné tlačivá:

Viac informácií Vám radi poskytneme na tel. čísle 0915 787 299.