ČIPKOVANÉ RADOSTI – 20 rokov s paličkovanou čipkou.

Klub paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline oslávil v tomto roku 20. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravujeme publikáciu o pôsobení klubu, o jeho aktivitách a samotných členkách. V nasledujúcich týždňoch vám prinesieme malé ochutnávky z pripravovanej publikácie.

Tu je prvá z nich.

Pozrieť si môžete aj kalendár na rok 2020.