KVETNÁ NEDEĽA

O svätení vŕbových prútov….O magických a ochranných predmetoch, ktoré používali naši predkovia…..O tradičných jedlách ….O vítaní jari…..
Krajské kultúrne stredisko v Žiline pre Vás pripravilo niekoľko multimediálnych prezentácií o kalendárnych zvykoch na Slovensku.

Kvetná nedeľa – multimediálna prezentácia