FOTOKLUB OBZOR – MILAN VELIKÝ

V roku 2020 oslavuje Fotoklub Obzor 40. výročie svojho vzniku. Prostredníctvom online prezentácií vám priblížime tvorbu jednotlivých členov klubu. Dnes vám predstavujeme žilinského fotografa Milana Velikého.

Milan Veliký, AFIAP, MZSF

Motto: „Fotografujem, teda som.“

Trochu upravený výrok René Descarta „Cogito ergo sum“ vyjadruje autorov vzťah k fotografii, ktorá ho sprevádza už od detstva. Narodil sa v Žiline (1950) kde aj stále žije . Už ako štvrták základnej školy dostal do ruky prvý fotoaparát, bakelitovú škatuľku značky Kodak Brownie 127 – formát negatívu  4,5 x 6 cm, objektív fix focus, expozičný čas cca 1/30 sec. alebo „B“. Nič moc, ale prvé fotografie mu vyšli “nadmieru” dobre. Jeho záujem o fotografiu si v siedmej triede ZŠ všimol učiteľ fyziky a zasvätil ho do vyvolávania negatívov i fotografií. Fascinovalo ho, keď sa vo vývojke začal objavovať obraz, nevediac pritom, či výsledok bude dobrý.

Z tej doby je aj jeho prvá fotografia – Siluety, ktorú mu uverejnili miestne noviny – žilinský CIEĽ. Stredná škola – to už bola rutina vo fotografovaní triednych i školských akcií i vo vyvolávaní filmov a fotografií ( v skromných podmienkach kúpeľne) .

Vysoká škola v Bratislave mu rozšírila obzory. Začal sa pozerať na svet okolo seba iným pohľadom ako sa obyčajne dívame, hľadal v zachytávanom obraze vždy nejakú pridanú hodnotu, ktorá by umocnila dojem diváka pri sledovaní jeho diela. Hľadal možnosť konfrontácie jeho tvorby s tvorbou  iných fotografov a preto vstúpil do Fotokrúžku pri vysokoškolskom B – klube – na internáte známom v Bratislave pod menom “Bernolák”, kde aj počas štúdia býval. Fotografuje, vystavuje na klubových akciách, konfrontuje svoje práce, navštevuje fotografické výstavy.

Po ukončení vysokoškolského štúdia (odbor Rádioelektronika) sa vrátil do rodnej Žiliny, kde sa popri práci na vývoji počítačov venoval fotoreportáži i technickej fotografii. Viedol viac ako 10 rokov dva fotografické krúžky pre žiakov ZŠ – začiatočníkov a pokročilých – v Pionierskom dome v Žiline  (teraz Rosenfeldov palác ), pričom sa dnes niekoľko z jeho odchovancov úspešne živí profesionálnou fotografiou, alebo ju pri svojej profesii aktívne používa.

V roku 1980 vstúpil do fotoklubu OBZOR pri vtedajšom Dome odborov v Žiline. Popri pracovných povinnostiach sa  „hral s fotografiou na vlastnom piesočku” – zaujímal sa o umeleckú fotografiu, zákulisie oficiálnych akcií , o to, čo oku bežného diváka zostane obyčajne skryté. V roku 1985 sa stal členom Zväzu slovenských fotografov, kde získal titul Majster Zväzu (MZSF), členstvo ukončil v roku 2015. Tesne po 17. novembri 1989 – v decembri 89 – mal svoju prvú úspešnú autorskú výstavu v Žiline – v Dome odborov.

Intenzívna práca “na sebe” mu prináša úspechy nielen na Slovensku ale aj v medzinárodnom fotografickom svete – jeho fotografie boli a sú akceptované a oceňované na súťažiach v zahraničí – v Českej republike, Poľsku, Nórsku, Číne, Srbsku, na Ukrajine, Rakúsku, Katare….Získal doteraz viac ako 120 rôznych fotografických ocenení a medzinárodný fotografický titul AFIAP (Artist FIAP), (FIAP= Fédération Internationale de l’Art Photographique). Samostatné výstavy mal na Slovensku, v Poľsku a Bielorusku. Spoluvystavoval v Číne, Južnej Kórei, Francúzsku, Grécku , Nórsku, Nemecku, Rakúsku, Katare, Českej republike, Poľsku, Srbsku, na Ukrajine, Bielorusku… 

 Je zakladajúcim členom občianskeho združenia Fotoklub OBZOR v Žiline, Slovenskej federácie fotografov a zástupcom celosvetovej organizácie fotografov  FIAP pre Slovensko. Je čestným členom fotoklubu Fcztery v Piotrkowe Trybunalskom, Poľsko. V roku 2007 mu bola udelená Pocta generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za mimoriadnu kvalitu jeho tvorby a jedinečný prínos do amatérskeho fotografického života žilinského regiónu. Žilinský samosprávny kraj mu v roku 2015 udelil čestné uznanie za mimoriadne plnenie úloh na poli neprofesionálnej fotografie.

Vo svojej  tvorbe sa venuje živej – street fotografii, fotografickej grafike, štylizovanej a abstraktnej fotografii, fotografii mestskej krajiny a krajiny všeobecne.

Foto autora: Lajo Kupkovič

Ako bonus pripájame link na prezentáciu Milana Velikého zo stránky Rosenfeldovho paláca v Žiline.