SVETOVÝ DEŇ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA – MAKOVICKÉHO DOM

Dnešný významný deň pre kultúru a ochranu historických hodnôt si pripomíname poctou jednej z pamiatok mesta Žilina, kde sídli Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Začítajte sa do histórie ale aj súčasnosti Babuškovského/Makovického domu v pripravenom infoposteri.