ČIPKOVANÉ RADOSTI – KATARÍNA BÚRANOVÁ

Katarína Búranová je jednou z navýraznejších tvárí Klubu paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline a zároveň sa radí k najvýznamnejším čipkárkam na Slovensku v súčasnosti. V krátkom videu si môžete pozrieť časť z jej tvorby. Viac, samozrejme, v pripravovanej publikácii Čipkované radosti – 20 rokov s paličkovanou čipkou.