SVETOVÝ DEŇ KNÍH – ZÁHRADA

Dnes je Svetový deň kníh. Poctu knihám a literatúre vzdávame zverejnením filmovej prezentácie literárneho zborníku ZÁHRADA autorov Žilinského literárneho klubu Silans pri KrKS v Žiline: Svatoslava Bútoru, Boženy Doborovičovej-Záriečskej, Jána Kačeriaka, Slavomíra Kunza, Marka Matušku, Petra Ničíka, Miloša Ondruška, Blaženy Ovsenej, Marcely Poláčkovej, Zuzany Vozárovej, Štefana Zvaríka, Miloša Zvrškovca. Dramaturgia: Peter Ničík, fotografie: Štefan Zvarík.