NA JURAJA

Krajské kultúrne stredisko v Žiline dáva do pozornosti ďalšiu multimediálnu prezentáciu o tradičných zvykoch na Juraja. Dozvieta sa o prvom výhone dobytka, o ochrannej a ľúbostnej mágii, pranostikách ale aj o detských hrách a chorovodoch.