ĽUBOMÍR BECHNÝ – KOSTOL SVÄTÉHO ŠTEFANA KRÁĽA

Ľubo Bechný je žilinský publicista, fotograf, občiansky aktivista a poslanec Žiliny i Žilinského samosprávneho kraja. Je autorom kníh: Žilina a okolie, Kristovci, 12 statočných, Slovo pre súčasného človeka (v spoluautorstve so Zdenom Pupíkom), autorom filmov: Pamiatky Žilinského kraja, Drevenice pod Rozsutcom, Terchovský Betlehem (v spoluautorstve s Vladom Soviarom) a ďalších. Jeho tvorbu dnes predstavujeme prostredníctvom dokumentárneho filmu Kostol sv. Štefana Kráľa s hudobnými vstupmi Zboru starej hudby Arcus.

Kostol sv. Štefana Kráľa je najstaršou architektonickou pamiatkou na území Žiliny. Podľa povesti ho dal postaviť prvý uhorský kráľ sv. Štefan na pamiatku bitky, ktorú mal vybojovať s vojskami poľského kráľa Boleslava Chrabrého niekedy na začiatku 11. storočia. Kostol sa po prvýkrát spomína v roku 1429 v Žilinskej knihe. Podľa archeologických výskumov bol postavený začiatkom 13. storočia a v jeho okolí sa nachádzalo šesť alebo sedem stredovekých osád, známych ako terra de Selinan. V roku 1762 zmenila vzhľad kostola rozsiahla baroková prestavba, ktorá premiestnila pôvodný vstup z južnej strany na západnú, strop bol nahradený klenbami, malé románske okná boli zamurované a nahradili ich veľké, barokové. Unikátne sú aj nástenné fresky apoštolov a Krista v interiéri, datované približne do roku 1260. V klenbe kostola vznikli fresky v druhej polovici 15. storočia, v období neskorej gotiky. Mladšie maľby predstavujú uhorských kráľov, sv. Ladislava, sv. Imricha, sv. Štefana a sv. Alžbetu. V areáli kostola sa nachádza aj Kaplnka Božieho Tela z konca 14. a začiatku 15. storočia, ktorá slúžila ako kostnica. Kostolík aj areál sú v pomerne dobrom stave. Sú prístupné počas bohoslužieb a kultúrnych podujatí.

The Church of Saint Stephen the King, Zilina – English version: