ČIPKOVANÉ RADOSTI – JANA JANÍKOVÁ

Jednou z členiek Klubu paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline je Jana Janíková. Paličkovanej čipke sa venuje 20 rokov. Presne toľko, koľké výročie v tomto roku klub oslavuje.

Viac v pripravovanej publikácii Čipkované radosti – 20 rokov s paličkovanou čipkou.