PETER VAŇOUČEK – NÁDEJ

Dnes vám predstavujeme komornú skladbu žilinského hudobníka Petra Vaňoučka. Nádej môže prinášať nielen slovo, ale aj hudba. 

Účinkujú: Peter Vaňouček – harfa a študenti Konzervatória v Žiline.

Záznam z predvianočného koncertu Pokoj ľuďom dobrej vôle 2018

Peter Vaňouček študoval hru na harfe na Konzervatóriu v Žiline u profesora Tibora Kováča v rokoch 1980 –1986. Po ukončení štúdií sa venoval divadelnej scéne ako skladateľ i ako muzikant a herec. Účinkoval v Bábkovom divadle Žilina, Mestskom divadle Žilina a svoju divadelnú kariéru ukončil v Radošinskom naivnom divadle. Počas 20 ročnej divadelnej kariéry skomponoval vyše 80 scénických hudieb do divadiel na Slovensku a v Českej republike. V rokoch 2000 –2007 bol autorom pesničiek do televíznej humoristickej relácie Dereš.Vrokoch 2010 –2015 ukončil magisterské štúdium na Žilinskej univerzite v odbore hra na klavír. Magisterské štúdium absolvoval adaptáciou sólového projektu Ricka Wakemana Six Wivesof Henry VIII. pre dva klavíry.V súčasnosti je pedagógom na Základnej umeleckej škole L. Árvaya v Žiline, kde vyučuje hru na klavíri, hru na keltskej harfe a korepetuje.Na Konzervatóriu vŽiline vyučuje hru na harfe a sluchovú analýzu. Je spoluorganizátorom podujatí mesta Žilina, najmä pri každoročnom oceňovaní osobností mesta Žilina, kde pôsobí ako hudobný dramaturg a taktiež kultúrnych podujatí v Krajskej knižnici v Žiline a v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. Aktívne sa venuje hudobnej produkcii s vlastnou kapelou Doris Day Band.