120. VÝROČIE NARODENIA LADISLAVA TRESKOŇA

Zabudnutý talentovaný umelec z Petrovíc…

V dnešné májové, nedeľné popoludnie Vám prinášame krátku videprezentáciu, vytvorenú pri príležitosti 120. výročia narodenia L. Treskoňa, rodáka z obce Petrovice. Dočítate sa o uznávanom výtvarníkovi i grafikovi, ktorý žiaľ aj napriek krátkemu životu po sebe zanechal bohatú umeleckú tvorbu. Súčasne nahliadnete do malej galérie jeho pestrých diel.