FOTOKLUB OBZOR – JURAJ REK

Počiatkom 80-tych rokov zriadil Dom odborov v Žiline fotoklub, ktorému dal názov OBZOR. Spočiatku ho tvorili študenti VŠDS. Títo však netvorili stabilnú členskú základňu, a preto po vstupe Juraja Reka do fotoklubu ho vedenie Domu odborov poverilo vytvorením zoskupenia, ktoré by reprezentovalo predovšetkým domácich, žilinských autorov. V tomto roku oslavuje Fotoklub Obzor svoje 40. výročie vzniku. V nasledujúcom videu Vám prinášame prezentáciu súčasnej tvorby fotografa a zakladajúceho člena fotoklubu Obzor Juraja Reka.