Z DÚHOVEJ LAMPY

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pre Vás pripravilo prezentáciu víťazných prác z celoslovenskej literárnej súťaže O dúhovú lampu z krajiny Zázračno 2019 – poézia.

Literárna súťaž bude prebiehať aj v tomto roku na jeseň. Propozície súťaže budú zverejnené už v júni. V prípade bližších informácií kontaktujte: vsvetkovska@vuczilina.sk