NA URBANA

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pre Vás pripravilo krátku multimediálnu prezentáciu o tradičných zvykoch na Urbana.

Dramaturgia a autorka prezentácie: Viktória Svetkovská

o patrónovi vinohradov a krčmárov ■ zelené roboty ■ procesie a obchôdzky ■ pranostiky ■