TURÍCE

Pripravili sme ďalšiu multimediálnu prezentáciu, tentokrát o slávení svätodušných sviatkov v tradičnej ľudovej kultúre Slovenska. Dozviete sa aj o iných zvyklostiach, ktoré sú späté so sviatkom – Turíce. Dramaturgia a autorka prezentácie: Viktória Svetkovská