ĽUBOMÍR BECHNÝ – HISTORICKÁ ŽILINA

Fotografická prechádzka historickou Žilinou, na ktorej môžete stretnuť genius loci nášho mesta.
Výber fotografií Ľuba Bechného z knihy Žilina a okolie. Autor prezentácie: Peter Ničík.

Ľubo Bechný je žilinský publicista, fotograf, občiansky aktivista a poslanec Žiliny i Žilinského samosprávneho kraja.
Je autorom kníh: Žilina a okolie, Kristovci, 12 statočných, Slovo pre súčasného človeka (v spoluautorstve so Zdenom Pupíkom), autorom filmov: Pamiatky Žilinského kraja, Drevenice pod Rozsutcom, Terchovský Betlehem (v spoluautorstve s Vladom Soviarom) a ďalších.