ČIPKOVANÉ RADOSTI – LÝDIA PEKARÍKOVÁ

Medzi výrazné osobnosti Klubu paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline patrí nepochybne aj Lýdia Pekaríková. Dlhoročná členka, ale aj lektorka má za sebou autorské výstavy a tiež aj množstvo ocenení. V nasledujúcom príspevku si môžete pozrieť časť z jej tvorby.