TERCHOVSKÁ GALÉRIA SLÁVY – IV. časť

Aj v žilinskom regióne zanechalo pečať mnoho originálnych, inšpiratívnych a tvorivých ľudí. Naše mapovanie osobností pokračujeme poctou ľuďom spätých s obcou Terchová.  

V štvrtej časti predstavujeme jej ďalších 5 významných dejateľov, ktorými sú: Ján Miho, Eva Štefánková, Milan Opalka, Jozef Mičo, Ján Laurenčík (Laurel).