CYRILOMETODSKÉ DNI V TERCHOVEJ – program

Program XXXI. ročníka CMD, TERCHOVÁ,  3. – 5. JÚL 2020

PIATOK  3. 7.

16.00 h – Kostol svätých Cyrila a Metoda
KRÍŽOVÁ CESTA NÁRODNÝCH SVÄTCOV

18.15 h – Kostol svätých Cyrila a Metoda
SVÄTÁ OMŠA
Po sv. omši bude sprístupnená panelová výstava, nainštalovaná v kostole pri príležitosti 30. výročia vzniku Cyrilometodských dní.

19.30 h – Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu) 
NAŠE JUBILEÁ
Slávnostný program venovaný 440. výročiu prvej písomnej zmienky o obci, 30. výročiu vzniku Cyrilometodských dní a novín Terchová. Účinkujú: Peter Cabadaj, Rudolf Patrnčiak, Ján Miho ml., Marián Zajac,Ťažká muzika, Nebeská muzika, Alexandra Ondrušová, Marek Dikoš, Zuzana Patrnčiaková, Veronika Zajacová, Anna Dávidíková. Scenár, réžia, moderovanie: Peter Cabadaj.

SOBOTA  4. 7.

14.00 h – Terchovská galéria umenia
MILAN OPALKA – SKLO
Vernisáž výstavy spojená s uvedením knihy o jej autorovi
Účinkujú: Milan Opalka, Zbojband, Nataša Berešíková, Vladimír Moravčík ml. Vstupný príhovor: Peter Cabadaj

17.00 h – Kostol svätých Cyrila a Metoda
LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO
Gréckokatolícka svätá omša. Celebruje: Dr. Emil Turiak – žilinský dekan Gréckokatolíckej cirkvi. Spev: Chrysostomos – Gréckokatolícky miešaný zbor pod vedením Martina Škovieru.

NEDEĽA  5. 7.

6.30 a 8.30 h – Kostol svätých Cyrila a Metoda
SVÄTÉ OMŠE

8.30 h – ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE PÁTROVI JOZEFOVI STAŠOVI, SDB, NA FARSKEJ BUDOVE

10.30 h – Kostol svätých Cyrila a Metoda
CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA
V priamom prenose TV LUX. Celebruje: Mons. Tomáš Galis – žilinský diecézny biskup. Hra na organe: Janka Patrnčiaková. Účinkujú: Repáňovská muzika  (sprievod), terchovský ľud.

TERCHOVÁ BOLA V ROKU 1990 PRVÝM MIESTOM NA ÚZEMÍ VTEDAJŠEJ  ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY, KDE SA KONALI CYRILOMETODSKÉ DNI. TENTO ROK JE PODUJATIE PRVÝKRÁT SLÁVENÉ V DIECÉZNEJ svätyni Sv. Cyrila a Metoda.  

Program, ktorý museli organizátori zredukovať, bude dôsledne rešpektovať opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu.

Organizátori: OBEC TERCHOVÁ ● BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA ● MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V TERCHOVEJ ● FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ ● ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ● KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE ● CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o.

www.terchova.sk  www.terchova.fara.sk   http://www.cyrilometodskedni.sk

V pamätnom roku 1990 sa mnohí idealisti naplno oddávali eufórii z nadobudnutej politickej a náboženskej slobody. Úžasnú erupciu uvoľnenej energie, tvorivosti a nápadov v Terchovej pretavili aj do všestranného priblíženia a najmä aktualizovania nadčasového odkazu misie svätých Cyrila a Metoda – patrónov tunajšieho kostola, ktorý je najväčším chrámom na Slovensku zasväteným solúnskym bratom. Hneď prvý ročník Cyrilometodských dní (CMD) priniesol niečo výnimočné a jedinečné. Terchovci ako vôbec prví zorganizovali vo vtedajšej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike podujatie, ktoré sa otvorene, sebavedomo a atraktívne zároveň prihlásilo k duchovným hodnotám európskeho kultúrneho dedičstva. Vďaka neúnavnému obetavému úsiliu a šľachetnosti hŕstky zanietených ľudí Terchová neskôr odolala náporu všakovakých pseudotrendov i odstredivých tendencií a dokázala si prirodzene udržať svoj vlastný vysoký cyrilo-metodský kredit. Istotne nemôže byť nijaká náhoda, že opäť ako jediná na Slovensku!

   K 30. výročiu vzniku CMD pripravovali organizátori bohatý program, ktorý však nakoniec museli z dôvodu pandémie koronavírusu zredukovať. Okrem spomenutého jubilea – sprístupnenie reprezentačnej panelovej výstavy bilancujúcej históriu CMD – zarezonuje v rámci podujatia aj 440. výročie prvej písomnej zmienky o Terchovej a tridsiate výročie vzniku obecných novín. Duchovné programy budú premiérovo slávené v Diecéznej svätyni sv. Cyrila a Metoda, pre milovníkov špičkového umenia je pripravená exkluzívna výstava akad. sochára, rodáka a občana Terchovej Milana Opalku (sklo), spojená s uvedením knižnej monografie o autorovi. V priestoroch Terchovskej galérie umenia sa uskutoční aj slávnostná prezentácia zborníka Cyrilo-metodské posolstvá z Terchovej. Obsahovú časť publikácie tvoria príspevky významných slovenských a macedónskych znalcov (historici, duchovné autority).

  Organizátori CMD mali vždy na zreteli skutočnosť, že spolupatróni Európy, svätí Cyril a Metod, sú jasným dôkazom a potvrdením toho, že na pomyselnej stavbe monumentálnej európskej duchovnosti je nezanedbateľná časť muriva aj naša – slovenská!

V Terchovej, 15. júna 2020
Peter Cabadaj