TERCHOVSKÁ GALÉRIA SLÁVY – V. časť

Aj v žilinskom regióne zanechalo pečať mnoho originálnych, inšpiratívnych a tvorivých ľudí. Naše mapovanie osobností pokračujeme poctou ľuďom spätých s obcou Terchová.  

V piatej časti predstavujeme jej ďalších 5 významných dejateľov, ktorými sú: Peter Cabadaj, Viliam Meško, František Mucha, Alojz Mucha, Rudolf Patrnčiak.