Hubárska poradňa – celé leto

Hubársku poradňu sa nám nakoniec podarí zrealizovať aj v termínoch, ktoré pôvodne do programu na letné mesiace neboli naplánované. Tentokrát vás však uvíta lektor Peter Meliš, ktorý rád odpovie na všetky kladené otázky. 🍄

Tešíme sa na vás aj 27. júla a 3. augusta 2020, ako obvykle v ľudovej izbe Makovického domu v Žiline o 14.00 hod.