ČIČMIANSKA GALÉRIA SLÁVY

Aj v žilinskom regióne zanechalo pečať mnoho originálnych, inšpiratívnych a tvorivých ľudí. Naše mapovanie osobností pokračujeme poctou ľuďom spätých s obcou Čičmany.  

Predstavujeme 11 významných dejateľov, ktorými sú: Jozef Kresánek, Dušan Samuel Jurkovič, Karel Plicka, Matilda Čechová, Vít Pieš, Jolana Mičicová, Michal Fiľo, Angela Haššová, Johana Piešová, Mária Piešová, Oľga Kotercová.