Výstava Báby a ich háby v Makovického dome

Výstava Báby a ich háby v Makovického dome

V Makovického dome v Žiline sa už tradične konala žilinská pozvánka na Jánošíkove dni v Terchovej. Tá tohtoročná prezentuje krásu, rôznorodosť a bohatosť ľudového odevu na Slovensku v miniatúrnej podobe, a to prostredníctvom krojovaných bábik.

Vo štvrtok 30. júla sa uskutočnila vernisáž výstavy Báby a ich háby – výstavy krojovaných bábik, svadobných vencov a párt. Vernisáž otvorila a neskôr celým popoludním sprevádzala Ľudová hudba Veselie. V úvode sa všetkým účastníkom prihovorili podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Milan Laurenčík, riaditeľ Krajského kultúrneho strediska v Žiline Peter Ničík, viceprimátorka mesta Žilina Barbora Birnerová a starosta obce Terchová Jozef Dávidík, ktorý Žilinčanov pozval na návštevu do Terchovej.

Po príhovoroch nasledovala prehliadka výstavy, na ktorej si návštevníci pozreli 89 krojovaných bábik, ktoré patria dohromady 19 vystavovateľom. Bábiky reprezentujú ľudový odev v zmenšenej podobe z rôznych obcí stredného, východného aj západného Slovenska. Farebnosť a pestrosť výšiviek, odlišnosť vzorov či rôzne techniky spracovania sú dôkazom veľkej rôznorodosti v tradičnom odievaní. „Ľudový odev je odrazom úžasného výtvarného cítenia našich predkov.“ Povedala Veronika Cetliová z Piešťan, jedna z výrobkýň bábik, ktorá návštevníkom popísala náročnosť výroby zmenšeniny kroja či celkového ustrojenia bábiky. Upozornila aj na to, že mnohé z vystavených bábik sú zachovalé a majú viac ako 100 rokov, ďalšie však bábikárky zachránili od skončenia na skládke a šikovnými rukami im rekonštrukciou a opravou vdýchli nový život.

Výstava krojovaných bábik je doplnená o svadobné party z autorskej dielne Anny Kulichovej, ktorá sa pri ich výrobe inšpirovala tradičnými ľudovými partami. V jej tvorbe sú zastúpené napríklad party z obcí Liptovská Teplička, Dobrá Niva, Dolná Poruba, Príbelce, Hrašné či Valaliky.

Počas slávnostného prípitku a občerstvenia si hostia pozreli prezentáciu o tradičnom ženskom svadobnom odeve z Liptovským Sliačov, ktorá vzišla z projektu Sliačanské ženy a dievky v realizácii Jany Veselovskej, metodičky pre folklór z Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši.

Súčasťou vernisáže bola aj kolaudácia rekonštrukcie vnútorných priestorov Makovického domu v Žiline.

Výstavu Báby a ich háby pripravilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline pri príležitosti 58. ročníka Jánošíkových dní v Terchovej a jej kurátorkou je Daniela Srnanková, metodička pre tradičnú kultúru a folklorizmus v KrkS. Návštevníci si výstavu budú môcť pozrieť od 31. júla do 26. augusta v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny (po dohode so zamestnancami KrKS aj v inom čase).

Daniela Srnanková         
Krajské kultúrne stredisko v Žiline         
www.krkszilina.sk

Foto: Milan Kosec