DOŽINKY

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo multimediálnu prezentáciu o ukončení žatevných prác a o dožinkových slávnostiach.

Dramaturgia a autorka prezentácie: Viktória Svetkovská