KEĎ RUKY ROZPRÁVAJÚ – IVETA ŠIBÍKOVÁ

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v rámci projektu Keď ruky rozprávajú predstavilo v knižnej podobe 34 osobností tradičnej ľudovej tvorby či umeleckého remesla žilinského regiónu. Inšpirovaní knihou predstavujeme týchto tvorcov aj prostredníctvom filmových prezentácií.

Iveta Šibíková zhotovuje veci z kukuričného šúpolia. Vyrába bábiky, ale aj košíky, ruže, kvety, zvieratá či
betlehemy. Svoju tvorbu prezentovala na remeselných trhoch, jarmokoch a výstavách na Slovensku, v Česku, Poľsku, Francúzsku a Luxembursku.