PREDMIERSKA GALÉRIA SLÁVY

Aj v žilinskom regióne zanechalo pečať mnoho originálnych, inšpiratívnych a tvorivých ľudí. Naše mapovanie osobností pokračujeme poctou ľuďom spätých s obcou Predmier.  

Predstavujeme 8 významných dejateľov, ktorými sú: Jozef Ignác Bajza, Martin Jozef Dubravka, Vlastimil Fišar, Ján Chryzostom Hanulík, Jozef Malgot, Jozef Bajza, Anton Bajza st., Peter Bajza.