Fotoklub OBZOR – Vladimír Vidra

“Chcem dorozprávať príbeh, ktorý sa mi v noci prisnil, hoci ráno mi zo sna ostali len fragmenty a to s jediným cieľom – vytvoriť emóciu a potešiť tak svojich blízkych a priateľov. V tomto úsilí sú mi neopomenuteľnými spoločníkmi moderné fotografické techniky, úmyselné rozostrenie, či rozhýbanie obrazu, hmla, dážď, všetko to, čo pred nami objavili impresionisti.” Vlado Vidra