Výstava Desať právd o fujare

V piatok 4. septembra sa v priestoroch Makovického domu v Žiline uskutočnila vernisáž výstavy Desať právd o fujare, na ktorej 16 vynikajúcich slovenských fujarových majstrov vystavuje takmer 70 fujár. Výstava je realizovaná pri príležitosti 15. výročia zápisu fujary do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Úvod vernisáže patril, ako inak, hre na fujaru v podaní Matúša Fiľa. Po vystúpení nasledovali pozdravy a príhovory od poslancov NR SR Milana Laurenčíka a Miriam Šutekovej, riaditeľa Krajského kultúrneho strediska v Žiline Petra Ničíka a kurátora výstavy Michala Fiľa. „Každý majster svojim umením vkladá do nástrojov svoje životné pocity, radosti, ba i starosti a pravdy. Jednou z týchto právd je veľká vďaka, za to, že Slovensku, pomerne malej krajine, sa dostalo od Boha toľko darov. Darov v podobe ľudovej kultúry, folklóru a šikovnosti nášho ľudu pod Tatrami. Dedičstvo si treba vážiť, ctiť, udržiavať v pôvodnej podobe a tak ho odovzdávať ďalším generáciám. Som hrdý a zároveň v pokore prijímam to, že som sa stal jedným z nositeľov našich krásnych ľudových tradícií a výrobcom pastierskych hudobných nástrojov.“, vyjadril svoje pocity kurátor výstavy Michal Fiľo.

Po vernisáži sa výrobcovia stretli v Kaštieli Čičmany, kde počas moderovanej diskusie s názvom Vyznanie o fujare porozprávali o tom, aké boli ich prvé stretnutia s fujarou, kto ich pri výrobe inšpiroval, čo pre nich fujara znamená, ale aj o tom, ako učia svojich nasledovníkov. „Môžem vám odovzdať všetky svoje skúsenosti, všetko čo viem, ale nemôžem vám dať svoje oči a svoje ruky.“ povedal jeden z výrobcov, Vladimír Grieš.

V sobotu 5. septembra pokračoval v areáli Kaštieľa Čičmany program prednáškou s etnomuzikológom Bernardom Garajom a s Karolom Kočíkom, odborníkom na tradičné ľudové umenie a tradičné dychové nástroje. V prednáške na tému Čo UNESCO fujare dalo a čo vzalo sa venovali histórii fujary, poukázali na nové prvky pri výrobe fujary či zhodnotili dopady popularizácie tohto pastierskeho hudobného nástroja.

Krajské kultúrne stredisko v Žiline po prvýkrát ponúka výstavu aj ako 3D virtuálnu prehliadku, ktorú záujemcovia majú možnosť vidieť na webovej a facebookoej stránke KrkS. Spracovanie 3D výstavy poskytla spoločnosť WFB reality. V Makovického dome v Žiline majú návštevníci možnosť zakúpiť si katalóg Desať právd o fujare, ktorý obsahuje fotografie, životopisy, ale aj osobné výpovede 16 výrobcov, ktorí fujary na výstave prezentujú.

Organizátorom výstavy a sprievodných podujatí bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s Kaštieľom Čičmany. Garanciu nad podujatím prevzal významný slovenský etnomuzikológ Oskár Elschek a kurátorom výstavy je Michal Fiľo, Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby hudobných nástrojov.

Výstava Desať právd o fujare je pre verejnosť sprístupnená do 30. septembra 2020 v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny (po dohode so zamestnancami KrKS aj v iných ako uvedených hodinách).